השקעות נדל"ן בצרפת

אז לא צרפת היא לא רק קרואסון ובגט, אלא יעד נדלני להשקעה מהסולידים והמניבים באירופה.

המגמה ברורה לגבי השקעות הנדל"ן בצרפת בעשורים האחרונים העליות מתונות ויציבות.

ישראלים רבים גילו את אפיק ההשקעה הזה שעובר מתחת לרדאר של רבים, הסיבה פשוטה חסם השפה הוא זה שמונע מיזמים ישראלים למסחר את הנדל"ן בצרפת פה בישראל.

הנכסים היקרים ביותר כיום בצרפת נמצאים בבירה בפריז, צרפת היא אחת ממדינות אירופה היציבות ביותר כלכלית חרף הקשיים הכלכליים של מדינות האיחוד.

ערי המדינה מתאפיינות בהיצע רחב  של נכסים ובהיצע של רמות המחירים שונים ומגובנים.

 

הבנקים המוכרים בצרפת

גם בצרפת היתרון המרכזי הבולט ביותר הוא האשראי שהבנקים מעניקים למימוש השקעות נדל"ן וזאת גם למשקיעים זרים!

אז למה לרכוש נכס בצרפת?

צרפת שוכנת בין גרמניה, שוויץ, בלגיה, ספרד ואיטליה.


• צרפת היא הכלכלה האירופאית השנייה בחוזקה , חברה בארגון ה- G7 ומתגוררים בה כ-60 מיליון אנשים.


• צרפת מהווה שחקן מרכזי בעולם בתחום התיירות, התרבות, הטכנולוגיה, הכלכלה וכו'.

• אחוזי מימון / הון עצמי – הבנקים עמם אנחנו עובדים מעניקים בשלב ראשון עד כ-70 אחוז מימון ברכישת הדירה
הראשונה דבר המקטין באופן משמעותי את ההון העצמי שיש להשקיע ומאפשר להשקיע במספר נכסים ולמנף את
ההשקעה בצורה הטובה ביותר.

• ריבית – הריבית כיום סובבת סביב 95.1 % קבועה, לא משתנה ולא צמודה.

• אמנת מס – לפי האמנה בין ישראל לצרפת, הכנסות מנדל"ן בצרפת )לרבות הכנסות משכירות( חייבות במס אך ורק
בצרפת, ופטורות ממס בישראל.

• יציבות כלכלית – הנדל"ן הצרפתי מראה יציבות יחסית בהשוואה לארצות הברית )2008 )לאנגליה )ברקסיט( או
לפולין )שוק מתעורר במהירות שיא(.